Sanako Study 1200

2020-03-20 10:54:11

Phần mềm phòng Lab ngoại ngữ 

SANAKO STUDY 1200

Sanako Study 1200 là phần mềm giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong phòng Lab. Với các tính năng tương tác và hoạt động học tập, Sanako Study 1200 giúp học viên tăng thời gian thực hành ngôn ngữ, mang lại hứng thú và động lực, cải thiện hiệu suất giảng dạy, qua đó nâng cao kết quả học tập.

Đối với giáo viên, Sanako Study 1200 giúp cá nhân hóa việc giảng dạy, tăng tính tương tác giữa giáo viên và học viên, kiểm soát được sự tiến bộ của học viên. Bên cạnh đó, các hoạt động học tập đa dạng sẽ giúp giáo viên dễ dàng giảng dạy những nội dung khó nhất trong ngoại ngữ, ví dụ như phát âm và ngữ điệu. 

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Thu hút và khuyến khích học viên học thực hành ngôn ngữ.
- Phát triển bài học dễ dàng thông qua nhiều hoạt động học tập phong phú, đa dạng.
- Cá nhân hóa việc giảng dạy.
- Theo dõi và kiểm soát sự tiến bộ của học viên.
- Cải thiện việc giảng dạy những nội dung như phát âm và ngữ điệu, với hoạt động thảo luận hoặc nghe và nhắc lại theo mẫu.
- Đánh giá hiệu quả học tập học viên bằng cách ghi lại bài nói và bài tập của học viên.
- Kiểm soát máy tính học viên, có các tính năng như chặn Internet và kiểm soát mở các ứng dụng trên máy học viên.
- Giao và thu bài tập.
- Sử dụng nhiều nguồn media khác nhau.
- Dễ dàng chuyển đổi đoàn văn bản thành file nói mp3 và tạo các nội dung bài tập khác.
- Giảng dạy cùng học viên viên bằng cách sử dụng công cụ đánh dấu và bảng trắng.
- Có thể sử dụng trong môi trường mạng không dây.

CÁC PHIÊN BẢN KHÁC

- Sanako Study 700

- Sanako Study 500

Đăng ký nhận thông tin

Top