Sanako Pronounce Live

2020-03-20 10:55:40

Giải pháp luyện phát âm ngoại ngữ trực tuyến

PRONOUNCE LIVE

Sanako Pronounce Live là giải pháp trực tuyến để thực hành phát âm, chạy trên nền giao diện web, không cần cài đặt hoặc tải phần mềm, có thể thực hành được nhiều ngôn ngữ khác nhau.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Nghe phát âm giọng mẫu
- Ghi lại giọng nói của chính bạn
- Nhận kết quả đánh giá

 

Đăng ký nhận thông tin

Top